คำถามที่พบบ่อย

 • – การรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า สำหรับลูกค้าสั่งที่ซื้อผ่าน คิว เซรามิค
 • – ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้าก่อน หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย ให้ปฏิเสธการรับสินค้าทันที
 • – แจ้งปัญหาการเปลี่ยนคืนสินค้าภายในระยะเวลา7วันจากวันที่ท่านได้รับสินค้าพร้อมแนบใบส่งสินค้าและใบเสร็จ
 • – สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณีจากผู้ผลิต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • – สินค้าพิเศษจากผู้ผลิต , สินค้านำเข้าพิเศษ , สินค้าราคาโล๊ะสต็อค
 • – ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้าก่อน หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย ให้ปฏิเสธการรับสินค้าทันที
 • – สินค้าที่มีการติดตั้งหรือใช้งานแล้ว
 • – แพ็คเกจสินค้าเสียหาย ไม่สามารถนำไปขายต่อได้
 • – ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ชอบ ไม่ได้เกิดสาเหตุจากปัญหาผลิตภัณฑ์
 • – กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าด้วยตนเอง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน บริษัทฯจะแจ้งค่าธรรมเนียมการรับคืนสินค้าเป็นรายการ
 • – กรณีให้บริษัทฯรับคืน บริษัทฯคิดค่าขนส่งตามจริงและค่าธรรมเนียมการรับคืนสินค้า
 • – หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ทางบริษัทยินดีรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยวิธีการดังต่อไปนี้:

 • – จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วัน หลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน
 • – จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ทำการชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับการดำเนินการของแต่ละธนาคาร

หากทางลูกค้าตรวจสอบคุณภาพแล้วพบว่าไม่ได้มาตรฐานดังต่อไปนี้

 • – สินค้าโก่งหรือแอ่นไม่ได้มาตรฐาน
 • – สินค้าแตกในกล่องจากโรงงานผู้ผลิต
 • – สีผิดเพี้ยนจากล็อตสีเดียวกันหรือในกล่องเดียวกัน

* กรุณาหยุดปูสินค้าแล้วแจ้งบริษัทฯโดยด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ หากพบปัญหาจริงบริษัทฯยินดีทำเรื่องเปลี่ยนคืนกับโรงงานผู้ผลิต เฉพาะสินค้าที่ยังไม่ได้ปู และกล่องยังอยู่ในสภาพดีเท่านั้น

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

 • 1. เปลี่ยนสินค้าหรือเคลมแตก ภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า
 • 2. แจ้งเลขที่เอกสาร ส่งรูปสินค้าที่ต้องการเคลมแตก
 • 3. กระเบื้องที่ปูแล้ว ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทุกกรณี

คำแนะนำการปูกระเบื้องแกรนิตโต้

 • – ก่อนการปูกระเบื้องทุกครั้ง ควรตรวจสอบรุ่น เฉดสี และขนาด ที่ระบุไว้ข้างกล่องว่าอยู่กลุ่มเดียวกัน โดยนำกระเบื้องมาวางเรียงต่อกัน 3-4 กล่อง หากพบปัญหาควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบหรือเปลี่ยนสินค้าทันที
 • – เว้นร่องกระเบื้อง อย่างน้อย 1.5-2 มม.ตามมาตรฐานสากล โดยใช้ตัวเว้นร่องกระเบื้องเป็นอุปกรณ์ช่วย เพื่อให้ได้ระยะมาตรฐาน พร้อมป้องกันกระเบื้องหลุดร่อนจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • – ปูกระเบื้องตามแนวลูกศรหรือแบรนด์ที่อยู่ด้านหลังกระเบื้องให้ชี้ไปในทิศเดียวกัน เพื่อลดปัญหาการโก่งแอ่น
 • – หลังติดตั้งและทำการยาแนวกระเบื้อง ควรหาวัสดุป้องกันรอยขีดข่วนและคราบสกปรกฝังลึก เช่น แผ่นพลาสติก หรือ กระดาษลูกฟูก
 • – ก่อนเปิดใช้งานควรทำความสะอาดคราบแว็กซ์ โดยใชน้ำยาลอกคราบแว็กซ์ ไม่ควรใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของกรดต่างๆ
 • – ควรหลีกเลี่ยงการป้ายกาวซีเมนต์ใต้แผ่นหลังเป็นจุดๆ (ไม่ปูซาลาเปา) เนื่องจากจะทำให้มีช่องอากาศระหว่างแผ่นกระเบื้องกับพื้นผิวช่องอากาศใต้พื้นกระเบื้อง มีผลทำให้กระเบื้องแตก และน้ำสามารถไหลซึมเข้าไปได้ง่าย
 • 1. เขตกทม. และปริมณฑล : ส่งสินค้าภายใน 1 – 7 วัน

  *ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขตามบริษัทฯกำหนด

 • 2. ต่างจังหวัด : ส่งฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละโรงงานผู้ผลิต
 • 3. กรณีลูกค้าต้องการให้ส่งที่ขนส่ง ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันแตก/หัก/เสียหาย และไม่รับชำระค่าขนส่งแทนทุกกรณี
 • 4. ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งที่ชั้นล่าง ระยะทางไม่เกิน10เมตรจากพื้นที่จอดรถขนส่ง ไม่ขึ้นชั้นตั้งแต่ชั้น 2 เป็นต้นไป หากต้องการบริการจัดส่งแบบขึ้นชั้น รบกวนสอบถามค่าใช้จ่าย