Product
Back
อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง NewCodie-S
TF-0948/NewCodie-S
อ่างล้างหน้า
American Standard

รายละเอียดสินค้า

อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
W430 x L500 mm.

  • Anti-bac ผสานอยู่ในเนื้อสุขภัณฑ์ ป้องกันและยับยั้งแบคทีเลียที่เป็นอันตราย และระงับกลิ่นไม่พึงปรารถนา

Gallery