Product
Back
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้งลอย NewCodie/R
TF-0947/0741 NewCodie/R
อ่างล้างหน้า
American Standard

รายละเอียดสินค้า

อ่างล้างหน้าแบบขาตั้งลอย
W430 x L495 x H470 mm.

  • Anti-bac ผสานอยู่ในเนื้อสุขภัณฑ์ ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นอันตราย และระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • -ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

    -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery