Product
Back
อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง Activa
TF-0956/0775
อ่างล้างหน้า
American Standard

รายละเอียดสินค้า

อ่างล้างหน้าแบบขาตั้ง
W479 x L698 x H870 mm.

  • Anti-bac ผสานอยู่ในเนื้อสุขภัณฑ์ ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นอันตราย และระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • -ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

    -บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery