Product
Back
จาไมก้า-เนื้อ 60x60 cm. หรือ 30x60 cm.
เซรามิค
Sosuco
เนื้อ

รายละเอียดสินค้า

ขนาด

ความหนา

แผ่น/กล่อง

ตรม./กล่อง

กก./กล่อง

60x60 cm.

11 mm.

2

0.72

17.60

30x60 cm.

 

-สีกระเบื้องจริงอาจแตกต่างจากภาพเนื่องจากแสง

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11 mm.

3

0.54

13.10