Product
Back
ถังเกรอะ-กรอง-เติมอากาศ
CNSF1000-CNSF6000
เริ่ม 44,255 บาท
ถังบำบัดน้ำเสีย
COTTO

รายละเอียดสินค้า

 

 • วัสดุ Polymer แข็งแกร่ง รับแรงได้ดีเยี่ยม
 • ผสานเทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
 • ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมส่วนเกรอะและส่วนกรองชนิดเติมอากาศ 
 • มีขนาด 1,000 / 1,200 / 1,600 / 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000 ลิตร
 • CNSF1000 ราคา 44,255-.
 • CNSF1200 ราคา 48,706-.
 • CNSF1600 ราคา 53,157-.
 • CNSF2000 ราคา 65,826-.
 • CNSF3000 ราคา 80,464-.
 • CNSF4000 ราคา 118,384-.
 • CNSF5000 ราคา 131,567-.
 • CNSF6000 ราคา 162,212-.
 • บริษัทขอสงวงสิทธิ์ในการปรับราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า