Product
Back
ถังเติมอากาศ ใช้คู่กับรุ่นถังเกรอะคอตโต้
CNFF800-CNFF6000
เริ่ม 42,029 บาท
ถังบำบัดน้ำเสีย
COTTO

รายละเอียดสินค้า

 • มีขนาด 800 / 1,000 / 1,200 / 1,600 / 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000 ลิตร
 • ถังบำบัดน้ำเสียแยกส่วนเกรอะและกรอง
 • วัสดุ Polymer แข็งแกร่ง รับแรงได้ดีเยี่ยม
 • ผสานเทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
 • ถังกรองแบบเติมอากาศ
 • CNF800 ราคา 42,029-.
 • CNF1000 ราคา 66,425-.
 • CNF1200 ราคา  73,102-.
 • CNF1600 ราคา 79,693-.
 • CNF2000 ราคา 100,922-.
 • CNF3000 ราคา 140,298-.
 • CNF4000 ราคา 166,577-.
 • CNF5000 ราคา 184,981-.
 • CNF6000 ราคา 192,942-.
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า