Product
Back
ถังกรองชนิดไม่เติมอากาศ
CNL600-CNL6000
เริ่ม 12,069 บาท
ถังบำบัดน้ำเสีย
COTTO

รายละเอียดสินค้า

 • วัสดุ Polymer แข็งแกร่ง รับแรงได้ดีเยี่ยม
 • ผสานเทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
 • ถังกรองแบบไม่เติมอากาศ
 • มีขนาด 600 / 800 / 1,000 / 1,200 / 1,600 / 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000 ลิตร
 • CNL600 ราคา 12,069-.
 • CNL800 ราคา 14,316-.
 • CNL1000 ราคา 18,489-.
 • CNL1200 ราคา 20,415-.
 • CNL1600 ราคา 21378-.
 • CNL2000 ราคา 31,265-.
 • CNL3000 ราคา 38,391-.
 • CNL4000 ราคา 57,266-.
 • CNL5000 ราคา 63,429-.
 • CNL6000 ราคา 79,158-.
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า