Product
Back
ถังเกรอะ
CNS600-CSN6000
เริ่ม 7,700 บาท
ถังบำบัดน้ำเสีย
COTTO

รายละเอียดสินค้า

 • มีขนาด 600 / 800 / 1,000 / 1,200 / 1,600 / 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000 ลิตร
 • วัสดุ Polymer แข็งแกร่ง รับแรงได้ดีเยี่ยม
 • ผสานเทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
 • ถังเกรอะ
 • ถังบำบัดน้ำเสียแยกส่วนเกรอะและกรอง

 • CNS600 ราคา 7,700-.

 • CNS800 ราคา 9,052-.

 • CNS1000 ราคา 11,062-.

 • CNS1200 ราคา 13,289-.

 • CNS1600 ราคา 13,738-.

 • CNS2000 ราคา 18,810

 • CNS3000 ราคา 23,112-.

 • CNS4000 ราคา 35,310-.

 • CNS5000 ราคา 39,483-.

 • CNS6000 ราคา 47,829-.

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า