Product
Back
ถังบำบัดน้ำเสีย ถังเกรอะ และกรองน้ำ
CN600-CN6000
เริ่ม 9,560 บาท
ถังบำบัดน้ำเสีย
COTTO

รายละเอียดสินค้า

 • มีขนาด 600 / 800 / 1,000 / 1,200 / 1,600 / 2,000 / 3,000 / 4,000 / 5,000 / 6,000 ลิตร
 • วัสดุ Polymer แข็งแกร่ง รับแรงได้ดีเยี่ยม
 • ผสานเทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
 • CN600 ราคา 9,560-.
 • CN800 ราคา 10,849-.
 • CN1000 ราคา 12,840-.
 • CN1200 ราคา 14,733-.
 • CN1600 ราคา 15,472-.
 • CN2000 ราคา 20,030-.
 • CN3000 ราคา 28,215-.
 • CN4000 ราคา42,372-.
 • CN5000 ราคา56,752-.
 • CN6000 ราคา 62,659-.
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า