Product
Back
ปูกระเบื้องและโมเสค
กาวเหลว เวเบอร์.ฟิกซ์ พลัส 1กก./ถัง
1xx
กาวซีเมนต์
Weber
ขาว

รายละเอียดสินค้า

  • กาวเหลวสำเร็จรูปปูกระเบื้องและโมเสค
  • บนผนังไม้ ยิปซัมบร์ด กระเบื้องเดิม บนผนังภายในอาคาร
  • เหมาะสำหรับพื้นที่เปียกชื้น เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ
  • เนื้อครีมขาวละเอียด