Product
Back
ปูกระเบื้องบนผนังภายนอกอาคาร ลานจอดรถ
กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ เฟล็กซ์ 20กก./ถุง
6xx
กาวซีเมนต์
Weber

รายละเอียดสินค้า

  • กาวซีเมนต์คุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น
  • เหมาะสำหรับปูกระเบื้องบนผนังภายนอกอาคาร ลานจอดรถ