Product
Back
ปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ กระเบื้องเซรามิคทั่วไป
กาวซีเมนต์ เวเบอร์.ไทล์ ฟิกซ์ 20กก./ถุง
1xx
กาวซีเมนต์
Weber

รายละเอียดสินค้า

  • กาวซีเมนต์ สำหรับปูกระเบื้องดูดซึมน้ำ กระเบื้องเซรามิคทั่วไป
  • บนพื้นและผนังซีเมนต์ เหนียว กระเบื้องไม่ไหล