Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นอลิส Hyg. มาตรฐาน 1 รูก๊อก
C0107
2,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  ชุดอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมขาอ่างแบบแขวน รุ่น C420
   ขนาด 600 X 500 X 460 มม.  
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้น และฝาครอบ รุ่น C9843

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery