Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นอัลฟ่า พร้อมราวเหล็กเอนกประสงค์
SC0285
4,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ขนาด 500 X 500 X 390 มม.
    พร้อม Stainless Trap Cover รุ่น C9411 และราวเหล็กอเนกประสงค์
    รุ่น C9412
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843
•  อุปกรณ์ติดตั้ง C943 และน็อตยึด C9486

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery