Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นไนน์โอ พร้อมราวเหล็กเอนกประสงค์
SC0281
1x,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังแบบมีเคาน์เตอร์ในตัว
    ขนาด 900 X 520 X 390 มม. พร้อม Stainless Trap Cover
    รุ่น C9411 และชุดติดตั้งพร้อมราวเหล็กอเนกประสงค์ รุ่น C9442
•   มาตรฐาน 1 รูก๊อก
•   พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843
•  อุปกรณ์ติดตั้ง C943 และน็อตยึด C9486 และC9493

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery