Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นควีน มาตรฐาน 1 รูก๊อก
C0283
1x,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

• อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังแบบมีเคาน์เตอร์ในตัว

  ขนาด 1200 x 505 x 185 มม.

•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก• พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843

• อุปกรณ์ยึดข้าง C9493 และน็อตยึด C9486• กับผนังคอนกรีต 

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery