Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นฮันนี่
C0015
3,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์  ขนาด 450 x 450 x 200 มม.
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843
•  อุปกรณ์ติดตั้ง TX809L

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมราคาก๊อกน้ำ

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery