Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นควอโด้45 มาตรฐาน 1 รูก๊อก
C0901
5,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

  •   มีรูน้ำล้นพร้อมฝาครอบ
  •   ขนาด 450 x 460 x 193 มม.

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery