Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นซินดี้ มาตรฐาน 1 รูก๊อก
C016
2,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ แบบมีพื้นที่ติดตั้งก๊อกน้ำในตัว
   ขนาด 680 X 515 X 210 มม.
•  มาตรฐาน 1 รูก็อก (สั่งผลิต เซ็นเตอร์ 4" และเซ็นเตอร์ 8" )
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้น

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery