Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นมาร์โลว์
C017
1,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์
   ขนาด 550 X 405 X 200 มม.
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้น

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery