Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นพาร์วิส Hyg. มาตรฐาน 1 รูก๊อก
C02717
2,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ขนาด 450 X 500 X 170 มม.
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843
   และอุปกรณ์ยึดอ่าง รุ่น C9491

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery