Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นจูเลีย มาตรฐาน 1 รูก๊อก
C0240
1,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ ขนาด 500 X 445 X 195 มม.
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843
   และอุปกรณ์ยึดอ่างรุ่น C9491

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมราคาก๊อกน้ำ

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery