Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นลิซ่ามาตรฐาน 1 รูก๊อก
C029
1,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ขนาด 495 x 405 x 215 มม.
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก
•  พร้อม Overflow ด้านหน้าป้องกันน้ำล้น

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery