Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นเจค มาตรฐาน 1 รูก๊อก
C007
1,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์
   ขนาด 560 x 415 x 215 มม.
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก (สั่งผลิต เซ็นเตอร์ 4" และเซ็นเตอร์ 8" )
•  พร้อม Overflow ด้านหน้าป้องกันน้ำล้น

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery