Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นเฮอร์ (ไฮยีน)
C02797
1,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง ขนาด 500 x 375 มม.
•  มาตราฐาน 1 รูก๊อก
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้น และฝาครอบ รุ่น C9843

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery