Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นเซเรน่า (ไฮยีน)
C02607
3,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า


•  อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ขนาด 640 x 520 x 220 มม.
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery