Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นคาริสมา (ไฮยีน)
SC01027
6,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมขาอ่าง
   แบบแขวน ขนาด 660 x 520 x 415 มม.
•  มาตรฐาน 1 รูก็อก
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843
•  พร้อมราวเหล็กอเนกประสงค์ รุ่น C9415

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery