Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นคาริสมา (ไฮยีน)
C05817
3,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ ขนาด 650 x 500 x 205 มม.
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery