Product
Back
อ่างล้างหน้า รุ่นอาวันติ
C0007
2,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์
   ขนาด 405 X 405 X 210 มม.
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก 
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ    รุ่น C9843
•  ควรใช้คู่กับสะดืออ่างล้างหน้าคอตโต้
    รุ่น CT673 หรือ CT676    และท่อน้ำทิ้งคอตโต้ รุ่น CT680AX

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมราคาก๊อกน้ำ

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery