Product
Back
อ่างล้างหน้าสำหรับเด็ก รุ่นกุ๊กไก่ (ไฮยีน)
C01427
3,xxx
อ่างล้างหน้า
COTTO
ขาว

รายละเอียดสินค้า

•  อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังสำหรับเด็ก
   ขนาด 500 x 360 x 352 มม.
•  สามารถเลือกวางบนเคาน์เตอร์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
   ป้องกันการตกหล่นจากการขึ้นไปปีนป่าย
•  มาตรฐาน 1 รูก๊อก ติดตั้งก๊อกน้ำออกจากผนัง
•  พร้อม Overflow ป้องกันน้ำล้นและฝาครอบ รุ่น C9843
•  ควรใช้คู่กับก็อกน้ำรุ่น CT171C23

-ราคานี้เฉพาะอ่างไม่รวมอุปกรณ์

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Gallery